Hiện tại chúng tôi không có bất kỳ ưu đãi nào.

Stay 2 Nights & Save 15%!

Stay Longer for less! Save 15% when you stay 2 nights in our holiday chalets. Complimentary car parking is included in your package.

từ £trong 2 đêm
Chi tiết

Stay 4 Nights & Save 20%

Stay Longer for less! Save 20% when you stay 4 nights in our holiday chalets. Complimentary car parking is included in your package.

từ £trong 4 đêm
Chi tiết

Stay 7 Nights & Save 30%

Stay 7 Nights & Save 30%

từ £trong 7 đêm
Chi tiết

Liên Hệ

Địa chỉ

Beaches Chalets,
Beach Road East,
Prestatyn,
Denbighshire,
North Wales Coast,
LL19 7LG

Điện Thoại

(+44) 1745 853072

Email

info@thebeacheshotel.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

(+44) 1745 853072

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách